Roparun

“Trachten leven toe te voegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.”

De Roparun is een hardloopestafette van ruim 500 kilometer (van Parijs naar Rotterdam) waarbij, in teamverband, een sportieve prestatie wordt geleverd om op die manier geld op te halen voor mensen met kanker. Ook wel een ‘avontuur voor het leven’ genoemd. Dat blijkt overigens ook uit het motto van de Roparun wat al jaren is: “Leven toevoegen aan de dagen, waar geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven”.

Een Roparunteam bestaat uit maximaal acht hardlopers die elk gemiddeld zo’n 65 kilometer lopen, meer dan 1½ marathon. Daarnaast kan een team zlef kiezen hoe het zich laat begeleiden. Bijvoorbeeld of er wel of niet aparte fietsers mee gaan. Voor de veiligheid moet namelijk elke loper, ten alle tijden, vergezeld gaan van één fietser voor en één achter de hardloper. Verder kan een team bestaan uit een aantal mensen in de begeleiding. Denk hierbij aan chauffeurs, verzorgers, cateraars en wegkapiteins. Teams zijn zelf verantwoordelijk voor de invulling van al deze taken. Er zijn teams geweest die alleen met 8 hardlopers en 7 fietsen de tocht hebben volbracht! Maar een gemiddeld Roparunteam bestaat uit 25 personen, zo ook het Atos Runteam.

Naast de sportieve inspanning, moet er ook een inspanning geleverd worden om geld op te halen voor het doel. Teams doen dit door het organiseren van allerlei acties. Bijvoorbeeld het inpakken van boodschappen, het wassen van auto’s, het houden van collectes en het zoeken naar sponsors. Ook zijn de leden van een team verplicht Roparun loten te verkopen waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Roparun doelen. De drie teams met de hoogste opbrengst worden gehuldigd tijdens het eindfeest van de Roparun wat een week of twee na de finish plaatsvindt. Op die avond wordt ook de totale opbrengst van de Roparun bekend gemaakt.

Al 25 edities lang…
meer dan 2.000 vrijwilligers die zich hebben ingezet voor Roparun
meer dan 108.000 deelnemers die samen gaan voor dat ene doel
meer dan 67 miljoen euro voor mensen met kanker
meer dan 1.200 projecten ondersteund die het leven van mensen met kanker veraangenamen
meer dan 5.500 kankerpatiënten kunnen verblijden met een verblijf in één van onze vakantiebungalows
Help ons Atos Ropateam (team 55) en draag bij aan dit doel bijvoorbeeld door Fan te worden.